Home

AIJEN – en haar “gemeenschap”.

Het dorpje Aijen is gelegen in de uiterwaarden langs de Maas in de gemeente Bergen Noord-Limburg. Het kent een eeuwenoude geschiedenis, waarschijnlijk van meer dan 1500 jaar. Het dorp en haar bijbehorende “buurtschappen” vormen een hechte gemeenschap van zo’n 260 inwoners. In vroegere tijden werd de broodwinning in dit landelijke dorp voornamelijk verkregen uit boerenbedrijfjes, klompenmakers, mandenmakers, een bakkerij, een hoefsmid en veel cafeetjes. Sindsdien is er veel veranderd.

Tegenwoordig kunt U in een horecagelegenheid voor een natje en een droogje terecht. Ook kenmerkt Aijen zich door de aanwezigheid van diverse bedrijfjes op het gebied van kunst en creativiteit. Aijen is trots op haar mooie Sint Antoniuskapel. De klok van de kapel stamt uit 1621. De kapel zelf is van vroegere datum, waarschijnlijk rond 1600. Er zijn aanwijzingen dat het een kloosterkapel was. De kapel is als enige kerkgebouw in de Gemeente Bergen vrijwel ongeschonden uit het oorlogsgeweld van de tweede wereldoorlog gekomen en daarmee in originele staat gebleven. Het fraaie, gotische gebouw is diverse malen gerestaureerd o.a.in 1935, 1995 en 2006. De kapel wordt nog gebruikt bij bruiloften, de Aijense kermis en de “St.Tunnis” Winterkermis, waarbij de alom bekende Köpkesmert wordt gehouden. Bij deze eeuwenoude traditie worden varkenskoppen bij opbod geveild. Vroeger ging de opbrengst hiervan naar de “armen”. Tegenwoordig is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de kapel. Deze wordt 1 x per 14 dagen ook gebruikt voor de mis.

Aijen kent een heel actief verenigingsleven, waarbij de carnavalsvereniging “De Sukerpinnen” en het Schuttersgilde “St.Antonius Abt- St.Agatha” het meest in het oog springen. De carnavalsvereniging is opgericht in 1961 en zorgt ieder jaar weer voor veel carnavalsplezier. De prachtige carnavalsoptocht op carnavalsdinsdag zou je eerder in een grote stad verwachten dan in dit kleine Maasdorp. Het schuttersgilde kent een lange historie en dateert van rond 1500.

 

Al jaren liep Roel van der Veen van Galerie Pictura met het idee om een boekje met toeristische informatie over Aijen te maken. Nu de dijken na de laatste dijkverhoging aangegroeid zijn met gras en door Corona kreeg hij eindelijk tijd om er een begin aan te maken. In overleg met Atelier Brita Seifert en IJs en Koffiehof d’n Boggerd besloot Roel van der Veen het boekje te maken.

Kijk voor het boekje in het menu Nieuws