Luchtopname Aijen

AIJEN – en haar “gemeenschap”

Tegenwoordig kunt U in een horecagelegenheid voor een natje en een droogje terecht. Ook kenmerkt Aijen zich door de aanwezigheid van diverse bedrijfjes op het gebied van kunst en creativiteit. Aijen is trots op haar mooie Sint Antoniuskapel. De klok van de kapel stamt uit 1621. De kapel zelf is van vroegere datum, waarschijnlijk rond 1600.

Er zijn aanwijzingen dat het een kloosterkapel was. De kapel is als enige kerkgebouw in de Gemeente Bergen vrijwel ongeschonden uit het oorlogsgeweld van de tweede wereldoorlog gekomen en daarmee in originele staat gebleven. Het fraaie, gotische gebouw is diverse malen gerestaureerd o.a.in 1935, 1995 en 2006.

De kapel wordt nog gebruikt bij bruiloften, de Aijense kermis en de “St.Tunnis” Winterkermis, waarbij de alom bekende Köpkesmert wordt gehouden. Bij deze eeuwenoude traditie worden varkenskoppen bij opbod geveild. Vroeger ging de opbrengst hiervan naar de “armen”. Tegenwoordig is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de kapel. Deze wordt 1 x per 14 dagen ook gebruikt voor de mis.

Aijen kent een heel actief verenigingsleven, waarbij de carnavalsvereniging “De Sukerpinnen” en het Schuttersgilde “St.Antonius Abt- St.Agatha” het meest in het oog springen. De carnavalsvereniging is opgericht in 1961 en zorgt ieder jaar weer voor veel carnavalsplezier. De prachtige carnavalsoptocht op carnavalsdinsdag zou je eerder in een grote stad verwachten dan in dit kleine Maasdorp. Het schuttersgilde kent een lange historie en dateert van rond 1500.

Dorps Ontwikkelings Plan 
 
In het najaar van 2006 kwam een enthousiaste groep Aijenaren samen om te bedenken hoe het Aijen van 2020 er uit zou moeten zien. Een vergezicht dat toen nog 14 jaar in de toekomst lag.
De wensen en doelen werden in een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) gepresenteerd.
Inmiddels is 2020 alweer even voorbij en leek het ons goed om te kijken naar de stand van zaken in het Aijen van nu. Wat is er veranderd? Welke stappen zijn er gemaakt? Welke doelen zijn er behaald? En welke wensen liggen er nog? De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in een document met de titel ‘DOP2007 – de stand van zaken in 2020/2021’ en is voor de verkiezingen naar alle fracties gestuurd.

220516 In het kort

Complete versie vindt u op de website van de dorpsraad KLIK HIER